رختکن نیمه تمام ورزشگاه پلدشت
فوتبال ایران

رختکن نیمه تمام ورزشگاه پلدشترختکن ورزشگاه تنها زمین چمن فوتبال پلدشت با گذشت بیست از آغاز عملیات اجرایی نیمه تمام باقی مانده است. –
منبع خبر: خبرگزاری صداوسیما
دسته بندی خبر: ورزشیمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.