قاضی زاده هاشمی: با هدف کمک به فوتبال ملی به فدراسیون رفتیم/ شروع بررسی اساسنامه در مجلس آغاز شده است
فوتبال ایران

قاضی زاده هاشمی: با هدف کمک به فوتبال ملی به فدراسیون رفتیم/ شروع بررسی اساسنامه در مجلس آغاز شده است


هدف اصلی ما در شرایط کنونی فدراسیون فوتبال، حمایت و عبور از این وضعیت در جهت حضوری موفق در جام جهانی است.

– و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، احسان قاضی زاده هاشمی درباره نشست امروز با اعضای هیئت رییسه فدراسیون فوتبال گفت: به دعوت عزیزان در فدراسیون با اعضای هیئت رییسه جلسه ای داشتیم.

موضوعات مختلفی در این نشست مطرح شد.

با توجه به سال پرکار پیش رو از فروردین تا پایان 1401، ضرورت داشت حمایت معنوی از مجموعه فدراسیون و هیئت رییسه صورت بگیرد و نشان بدهیم که مجلس و سایر قوا در کنار فوتبال ملی هستند.

وی افزود: یکی از کارهایی که به شکل خاص با قید نام فدراسیون داریم، در بودجه 1401 فدراسیون های حاضر در مسابقات بین المللی شاخص امیدواریم مجلس بتواند حمایت لازم را در بودجه داشته باشد و فدراسیون مورد حمایت اعتباری قرار بگیرد.

درباره عدد آن هم به محض نهایی شدن، رسماً اعلام می کنیم.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به مسئله اساسنامه فدراسیون فوتبال عنوان کرد: اصلی ترین نکته این بود که وضعیت جاری را در نظر بگیریم و کمک هایی داشته باشیم تا با حمایت دستگاه های مربوطه، تیم های ملی مورد حمایت باشند.

بحث اساسنامه هم بود که مجموعه فضاها را منعکس کردیم که امیدواریم این روند و موضوعات مربوطه به جد در دستورکار قرار بگیرد و روند مجلس را مرور کردیم.

ان شاءالله با روند حقوقی و قانون گذاری مناسب درباره اساسنامه پیش برویم.

شروع بررسی اساسنامه به مجلس صورت گرفته، ولی روند بررسی براساس آیین نامه داخلی مجلس مشخص است.

مکاتبه ای با رییس مجلس صورت می گیرد تا معاونت مجلس نظر کارشناسی بدهد و پیش برویم.

وارد بحث های ویژه نمی شوم.

باید درباره مکاتبات و ملاحظات قبلی در فضایی دیگر حرف بزنیم.

کشورمان ساختارهای رسمی و مشخص دارد و برداشت مان این است که گارانتی هایی که قبلا مطرح بوده، بر اساس الزامات ساختار حقوقی کشور نبوده است.

بخش عمده ای از مباحث امروزمان با هیئت رییسه در همین باره بود و باید طی مسیرش در زمان خودش پیش برود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین گفت: امروز پس از چند سال پایم را داخل فدراسیون فوتبال گذاشتم و آخرین بار سال 1395 بود.

با قصد کمک به ورزش و فوتبال ملی آمده ایم.

حضورمان در راستای حمایت از تیم هیئت رییسه و سرپرست فدراسیون است.

ماجدی چهره ای فوتبالی است و امیدوارم موفق باشد.

هدف اصلی ما در این شرایط فدراسیون، حمایت و عبور از این وضعیت در جهت حضوری موفق در جام جهانی است.

من و فروردین پیش از اعزام به بحرین در اردوی کیش حاضر شده بودیم و در کنار تیم بودیم.

نگاه مان تقویت فوتبال ملی است و فدراسیون به پشتیبانی نیاز دارد.

پیگیری هایی بعدی هم در همین راستا خواهیم داشت.

وقتی دبیرکل فدراسیون فوتبال همه واقعیت را نگفت/ ماجرای قرارداد یورویی و ریالی مهدوی کیا چیست؟
کلید واژه ها: فدراسیونفدراسیون فوتبالفوتبالهیئت رییسهقاضی زاده هاشمیهیئت رییسه فدراسیون فوتبالحمایتاحسان قاضی زاده هاشمیفوتبال ملیمسابقات بین المللیقاضی زادهمجلسهیئتهاشمیبودجهبین المللیاحسان قاضیجام جهانیقاضیزادهنشستاساسنامهاعتباریمسابقاتفروردینیکی ازجهانیمعنویشرایطاحسانمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.