غیبت خطیبی در تمرینات آلومینیوم اراک | سرمربی تیم فوتبال
فوتبال ایران

غیبت خطیبی در تمرینات آلومینیوم اراک | سرمربی تیم فوتبال


سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم چند روزی است که در تمرینات این تیم شرکت نکرده است.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس،رسول خطیبی پس از شکست از پرسپولیس در هفته هیجدهم و بازگشت به اراک در تمرینات این تیم شرکت نکرده است.

آلومینیوم پس از بازگشت به اراک با کمک های خطیبی تمرینات خود را ادامه داده است تا برای بازی روز چهارشنبه مقابل مس رفسنجان آماده شود.

دلیل غیبت خطیبی در تمرینات اراک کسالت عنوان شده است.

  ساکت الهامی سرمربی نساجی مازندران نیز پس  از بازی این هفته خود دو روز در تمرینات شرکت نکرد و امروز به تمرینات بازگشت.

کلید واژه ها: تمریناتآلومینیومتمرینات آلومینیوم اراکسرمربی نساجی مازندرانخطیبیتیم فوتبال آلومینیومبازگشتاراکنساجی مازندرانآلومینیوم اراکخبرنگار ورزشیشرکتسرمربیسرمربی نساجیساکت الهامیمس رفسنجانتیم فوتبالبازیچهارشنبهغیبتپرسپولیسهفتهمازندرانخبرگزاریخبرنگاررفسنجانالهامیفوتبالدو روزگزارشمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.