محرومیت 10 ساله یک مدیر فوتبالی | کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال
فوتبال ایران

محرومیت 10 ساله یک مدیر فوتبالی | کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال


کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال رای خود را به طرفیت مدیر سابق تیم میلاد مهر تهران را اعلام کرد.

– خبرگزاری میزان – بر اساس گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال”، رای محکومیت صادره از کمیته اخلاق بر علیه محمد زارع گشتی به شماره دادنامه 515 ح 14000523 طی صدور دادنامه کمیته استیناف به شماره 205-05/11/1400 تایید و قطعی گردیده و نامبرده به پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی و محرومیت ده سال از هرگونه فعالیت ورزشی در زمینه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شده است.

براین اساس هرگونه فعالیت محمد زارع گشتی در حوزه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و شرکت در مسابقات و ورود به ورزشگاه ها ممنوع بوده و ادامه فعالیت نامبرده صرفا پس از اجرای حکم و با اخذ تاییدیه از کمیته اخلاق امکان پذیر خواهد بود.

بیشتر بخوانید: تلاش آجورلو برای اثبات نقش عزیزی خادم در حذف استقلال از لیگ قهرمانان
کلید واژه ها: فوتبالکمیته اخلاقفدراسیون فوتبالکمیته اخلاق فدراسیون فوتبالفوتبال ساحلیکمیتهفعالیتمحمد زارعفدراسیوناخلاقمحرومیتمیلاد مهر تهرانکمیته استیناففوتسالفعالیت ورزشیمدیر فوتبالیشمارهمحکومساحلیتاییدورزشگاه هاعزیزی خادمجزای نقدیمدیرزارعمحمدگشتیخبرگزاریاساسمسابقاتمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *