فوتبال ایران

خبر خوش برای پرسپولیس رسید | کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال


کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به برائت باشگاه پرسپولیس از شکایت گاندوها حکم داد.

– به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی رأی خود را درباره شکایت باشگاه ذوب آهن اصفهان از پرسپولیس صادر کرد که به شرح زیر است:رأی کمیته انضباطی درباره شکایت باشگاه ذوب آهن اصفهان علیه باشگاه پرسپولیس تهران مبنی بر استفاده از دو بازیکن غیرمجاز (وحدت هنانوف و منوچهر صفروف) در بازی مورخ 27 دی ماه بین دو تیم، از سری مسابقات جام حذفی کشور، با این توضیح که فسخ بازیکنان خارجی مذکور با باشگاه قبلی پس از پایان زمان پنجره نقل وانتقالات تابستانی لیگ ایران بوده و از آنجا که قرارداد این بازیکنان به عنوان سهمیه آزاد به ثبت رسیده، مصداق بارز استفاده از بازیکن غیرمجاز می باشد؛ مضافاً اینکه پنجره نقل وانتقالاتی باشگاه پرسپولیس وفق ماده 24 مکرر FIFARSTI به دلیل عدم پرداخت بدهی های خارجی این باشگاه بسته بوده است.

با توجه به مجموع اوراق، محتویات پرونده و نظر به استعلام به عمل آمده از سازمان لیگ فوتبال و با عنایت به دفاعیات موجه باشگاه پرسپولیس و نظر به اینکه از سوی باشگاه شاکی مدرک مثبته ادعایی ارائه نشده است، در نتیجه به لحاظ عدم احراز تخلف مستند به ماده 95 مقررات انضباطی مصوب 1397، حکم بر برائت باشگاه و بازیکنان طرف شکایت صادر می شود.

رأی صادره به مدت هفت روز در کمیته استیناف قابل تجدیدنظر است.

کلید واژه ها: باشگاه پرسپولیسباشگاهپرسپولیسباشگاه ذوب آهن اصفهانکمیته انضباطیفدراسیون فوتبالکمیته انضباطی فدراسیون فوتبالذوب آهن اصفهانباشگاه ذوب آهنبازیکنبازیوانتقالاتبازیکنانفدراسیونشکایتکمیتهغیرمجازاستفادهبازیکنان خارجیپرسپولیس تهرانذوب آهنبدهی های خارجیفوتبالاصفهانپنجرهخارجیعدم پرداختلیگ ایرانتابستانیجام حذفیمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.