کمیته اخلاق، یک مدیر فوتبالی را 10 سال محروم کرد | کمیته اخلاق
فوتبال ایران

کمیته اخلاق، یک مدیر فوتبالی را 10 سال محروم کرد | کمیته اخلاق


کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال رای خود را به طرفیت مدیر سابق تیم میلاد مهر تهران را اعلام کرد.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا و به نقل از فدراسیون فوتبال، رای محکومیت صادره از کمیته اخلاق بر علیه محمد زارع گشتی به شماره دادنامه 515ح14000523 طی صدور دادنامه کمیته استیناف به شماره 205-05/ 1400/11 تایید و قطعی گردیده و نامبرده به پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی و محرومیت 10 سال از هرگونه فعالیت ورزشی در زمینه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شده است.

براین اساس هرگونه فعالیت محمد زارع گشتی در حوزه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و شرکت در مسابقات و ورود به ورزشگاهها ممنوع بوده و ادامه فعالیت نامبرده صرفا پس از اجرای حکم و با اخذ تاییدیه از کمیته اخلاق امکان پذیر خواهد بود.

انتهای پیام
کلید واژه ها: کمیته اخلاقفوتبالفدراسیون فوتبالکمیته اخلاق فدراسیون فوتبالکمیتهفوتبال ساحلیاخلاقفعالیتمحمد زارعفدراسیونمیلاد مهر تهرانکمیته استیناففوتسالفعالیت ورزشیمدیر فوتبالیگزارش ایسناشمارهمحکومساحلیمحرومتاییدجزای نقدیمدیرزارعمحمدگشتیمحرومیتمسابقاتتاییدیهمحکومیتمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.