رقابت های مینی فوتبال روستایی در کرمانشاه آغاز شد | مدیرکل
فوتبال ایران

رقابت های مینی فوتبال روستایی در کرمانشاه آغاز شد | مدیرکل


مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: رقابت های مینی فوتبال روستایی در کرمانشاه آغاز شد.

– ” اظهار کرد: رقابت های مینی فوتبال روستایی با عنوان جام پرچم در استان کرمانشاه آغاز شد.

وی افزود: اولین دوره برگزاری رقابت ها مینی فوتبال روستایی به یاد 9 هزار و 800 شهید استان کرمانشاه در استان برگزار خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه تصریح کرد: مسابقات جام پرچم از اسفندماه سال جاری تا شهریور ماه سال 1401 با حضور تیم های روستایی در استان کرمانشاه برگزار می شود.

رحیمی بیان کرد: برگزاری رقابت های جام پرچم با استقبال جوانان روستایی استان کرمانشاه رو به رو شده است که انتظار می رود بیش از یک هزار تیم روستایی با 6 هزار ورزشکار در این مسابقات حضور پیدا کنند.

کلید واژه ها: استان کرمانشاهکرمانشاهروستاییمینی فوتبالاستانرقابتبرگزارورزش و جوانانفوتبالمدیرکل ورزشجوانانبرگزاریمسابقاتجوانان روستاییهزارورزشآغازپرچممدیرکلشهریور ماهحضوراستقبالورزشکارانتظارشهریوررحیمیاولیندورهبیانشهیدمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.