خطیبی به تمرینات آلومینیوم اراک بازگشت | سرمربی تیم فوتبال
فوتبال ایران

خطیبی به تمرینات آلومینیوم اراک بازگشت | سرمربی تیم فوتبال


سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم در تمرینات این تیم شرکت کرد.

– حمیدرضا امیدوار سرپرست تیم آلومینیوم اراک در گفت وگو با تسنیم، این خبر را اعلام کرد.

تیم های آلومینیوم و مس رفسنجان از ساعت 15 امروز، در چارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال و در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف هم می روند.

انتهای پیام/
کلید واژه ها: آلومینیومآلومینیوم اراکتمرینات آلومینیوم اراکتیم فوتبال آلومینیومهفته نوزدهم لیگ برترورزشگاه امام خمینیحمیدرضا امیدوارتمریناتلیگ برتر فوتبالتیم آلومینیوماراکفوتبالهفته نوزدهمسرپرست تیمامام خمینیمس رفسنجانتیم فوتباللیگ برترورزشگاهحمیدرضارفسنجانگفت وگوبازگشتسرپرستسرمربیخمینیاعلامبرترشرکتهفتهمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.