فوتبال ایران

درخشش مهدی طارمی چشم اروپایی ها را گرفت ! | رسانه پرتغالی


رسانه پرتغالی به تمجید از ستاره کشورمان در تیم پورتو پرداخت و نقش طارمی در خط تهاجمی کونسیسائو را خطرناک دانست.

– یکشنبه شب در چارچوب رقابت های فوتبال پرتغال، پورتو به مصاف موریرنسه رفت و به سختی و با درخشش مهدی طارمی به برتری یک بر صفر رسید تا فاصله 6 امتیازی خود با رده دوم جدول یعنی اسپورتینگ را حفظ کند.

طارمی در این مسابقه گل نزد ولی تنها گل پورتو را ساخت تا به بهترین بازیکن زمین نام گیرد.

ستاره ایران با درخشش در بازی مقابل موریرنسه مورد تمجید رسانه های پرتغالی قرار گرفت و بسیاری به جا پرداختن به گلزن بازی از طارمی صحبت کردند.

سایت معروف noticiasaominuto در گزارش خود برای بازی پورتو و موریرنسه از درخشش طارمی حرف زد و مدعی شد که پیروزی پورتو با کمک ستاره ایرانی بدست آمد و به شکلی مهدی راهِ برد را به کونسیسائو نشان داد.

این رسانه پرتغالی نوشت: درست است که اوانیلسون گل پورتو را به ثمر رساند ولی مهدی طارمی بود که گل را ساخت و توپ را به یک موقعیت گل بدل کرد.

مهاجم ایرانی بهترین بازیکن پورتو بود و بیشترین خطر را برای حریف ایجاد کرد.

او البته یک موقعیت خوب گلزنی نیز در نیمه دوم داشت ولی دروازه بان حریف نگذاشت نام او به عنوان گلزن ثبت شود.

او بازیسازی می کند، شاید زیاد گل نزند ولی بسیار در خط تهاجمی پورتو خطرناک خواهد بود.

کلید واژه ها: درخشش مهدی طارمیطارمیپورتوموریرنسهپرتغالیدرخششمهدی طارمیکونسیسائوبهترین بازیکن زمینبازیستارهرسانهبهترین بازیکنمهدیپرداختستاره ایرانیایراناروپایی هااوانیلسوناسپورتینگکشورماناروپاییبازیکنمسابقهیکشنبهخطرناکپیروزیایرانیفوتبالبهترینمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.