قدردانی مسئولین فدراسیون فوتبال از سرپرست تیم ملی | سرپرست
فوتبال ایران

قدردانی مسئولین فدراسیون فوتبال از سرپرست تیم ملی | سرپرست


سرپرست ، دبیرکل و عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال از زحمات و تلاش های مجتبی خورشیدی سرپرست تیم ملی قدردانی کردند.

– ” سرپرست ، دبیرکل و عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال از زحمات و تلاش های مجتبی خورشیدی سرپرست تیم ملی قدردانی کردند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایلنا، میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون به همراه حسن کامرانی فر دبیرکل و طهمورث حیدری از اعضای هیات رییسه از زحمات و خدمات مجتبی خورشیدی سرپرست تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی رقابت های جام جهانی قدردانی کردند.

ماجدی در این دیدار ضمن تشکر از خورشیدی برای وی که یکی از چهره های باسابقه فوتبال کشور به شمار می رود آرزوی موفقیت کرد.

گفتنی است مجتبی خورشیدی در سال 1400 سرپرستی تیم ملی فوتبال ایران در مرحله انتخابی رقابت های جام جهانی را بر عهده داشت.

انتهای پیام/
کلید واژه ها: عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبالسرپرست تیم ملیمجتبی خورشیدیهیات رییسه فدراسیون فوتبالسرپرستفدراسیون فوتبالسرپرست تیمتیم ملی فوتبال ایرانهیات رییسه فدراسیونفوتبالخورشیدیتیم ملیفدراسیونهیات رییسهقدردانیعضو هیات رییسهتیم ملی فوتبالفوتبال ایراندبیرکلجام جهانیعضو هیاتحسن کامرانی فرهیاتطهمورث حیدریمیرشاد ماجدیفوتبال کشورجهانیایرانماجدیرقابتمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.