پاشایی: امیدوارم دربی خوب و قابلی داشته باشیم | مربی تیم
فوتبال ایران

پاشایی: امیدوارم دربی خوب و قابلی داشته باشیم | مربی تیم


مربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: امیدوارم بازی خوب و قابلی را برای دربی اصفهان داشته باشیم.

– خبرگزاری میزان – حسین پاشایی، مربی تیم فوتبال ذوب آهن” اصفهان در نشست خبری پیش از بازی با سپاهان در هفته نوزدهم لیگ برتر، صحبت هایی را انجام داد که گزیده آن را در زیر می خوانید: *سپاهان یکی از تیم های خوب و باکیفیت و دارای کادرفنی اخلاقی است و ذوب آهن هم در بازی های قبلی کیفیت خوبی نشان داده و فردا بازی خوب و تماشاگرپسند خواهد بود.

* مشکل ذوب آهن در گل زنی؟ این مشکل فوتبال ما است و تمام تیم ها دنبال فورواردهایی هستند که این مشکل را حل کنند که ما هم تمرینات خوبی برای رفع این مشکل داریم.

* مصدومی برای بازی نداریم و فقط حسین شنانی محروم است.

وقتی تیمی موقعیت ایجاد می کند یعنی مشکلی ندارد اما ممکن است مهاجمان به دلیل شرایط بازی و استرس نتوانند گل بزنند.

*باتوجه به نوع بازی دو تیم، امیدوارم بازی خوب و قابلی را برای دربی اصفهان داشته باشیم.

کلید واژه ها: تیم فوتبال ذوب آهنبازیذوب آهنتیم فوتبال ذوب آهن اصفهانمشکلتیم فوتبالنشست خبری پیش از بازیفوتبالاصفهانذوب آهن اصفهانسپاهانتیم هاهفته نوزدهمدربی اصفهانکیفیتنشست خبریدربیمربیخبرگزاریحسینهاییتمریناتکادرفنیاخلاقیموقعیتیکی ازشرایطمحروممیزاناسترسمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.