فیلم| درخواست جالب عمران زاده از بازیکنان استقلال و حمایت از تصمیم مدیران فوتبال
فوتبال ایران

فیلم| درخواست جالب عمران زاده از بازیکنان استقلال و حمایت از تصمیم مدیران فوتبال


مدافع اسبق تیم فوتبال استقلال در گفت و گو با فارس پیرامون عملکرد این تیم در مسابقات لیگ برتر و جدایی عزیزی خادم از فدراسیون صحبت های جالبی را مطرح کرد.

– فیلم درخواست جالب عمران زاده از بازیکنان استقلال و حمایت از تصمیم مدیران فوتبال مدافع اسبق تیم فوتبال استقلال در گفت و گو با فارس پیرامون عملکرد این تیم در مسابقات لیگ برتر و جدایی عزیزی خادم از فدراسیون صحبت های جالبی را مطرح کرد.

۱۴۰۰-۱۲-۴ ۰۰:۰۱ http://fna.

ir/75v5h
کلید واژه ها: از بازیکنان استقلالتیم فوتبال استقلالبازیکنان استقلالاستقلالفوتبال استقلالمدیران فوتبالفوتبالمسابقات لیگتیم فوتبالعمران زادهعزیزی خادمبازیکنانجالبفدراسیونلیگ برترگفت و گومسابقاتدرخواستعملکردمدیرانعمرانتصمیمجداییعزیزیحمایتمدافعخادمفیلمزادهبرترمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.