فیلم| درخواست جالب عمران زاده از بازیکنان استقلال و حمایت از تصمیم مدیران فوتبال
فوتبال ایران

فیلم| واکنش عمران زاده به خانه تکانی فدراسیون فوتبال و وضعیت مالی بازیکنان استقلال


مدافع اسبق تیم فوتبال استقلال در گفت و گو با فارس پیرامون عملکرد این تیم در مسابقات لیگ برتر و جدایی عزیزی خادم از فدراسیون صحبت های جالبی را مطرح کرد.

– فیلم واکنش عمران زاده به خانه تکانی فدراسیون فوتبال و وضعیت مالی بازیکنان استقلال مدافع اسبق تیم فوتبال استقلال در گفت و گو با فارس پیرامون عملکرد این تیم در مسابقات لیگ برتر و جدایی عزیزی خادم از فدراسیون صحبت های جالبی را مطرح کرد.

۱۴۰۰-۱۲-۴ ۰۰:۰۱ http://fna.

ir/75v5h
کلید واژه ها: تیم فوتبال استقلالفدراسیونبازیکنان استقلالفدراسیون فوتبالاستقلالفوتبال استقلالفوتبالمسابقات لیگخانه تکانیتیم فوتبالعمران زادهوضعیت مالیعزیزی خادمبازیکنانلیگ برترگفت و گومسابقاتعملکردعمرانجداییعزیزیواکنشوضعیتمدافعخادمفیلمزادهبرترمالیفارسمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.