غفاری: فیفا وقتش را برای جادوگری تلف نمی کند | یک مدیر سابق
فوتبال ایران

غفاری: فیفا وقتش را برای جادوگری تلف نمی کند | یک مدیر سابق


یک مدیر سابق فدراسیون فوتبال می گوید هیچ خطری از جانب تحقیق کمیته اخلاق فیفا در ارتباط با مساله جادوگری در ایران برای تیم ملی وجود ندارد.

– حسن غفاری در گفت وگو با ایسنا، او درباره اجرای مفاد قانونی در اساسنامه فدراسیون فوتبال و برکناری موقت شهاب الدین عزیزی خادم، رییس این فدراسیون در پی برخی اقدامات و نبود تعامل با هیات رییسه گفت: به طور کلی وجود هر گروهی به اسم هیات رییسه، هیات نظاره گر، کنترل کننده و .

در هر ارگان که افراد ذی صلاح و بدون منفعت کار مدیریت را کنترل کند، به طور صد درصد به نفع آن ارگان است.

تا به حال کسی از تک روی خیری ندیده است.

به طور کلی در فوتبال، والیبال، اداره دولتی و شرکت خصوصی، اگر چنین کنترلی بالای سر رییس باشد، به احتمال زیاد سعی می کند مشورت کند و بهترین تصمیم را بگیرد.

وی ادامه داد: در نتیجه با وجود هیات رییسه، رییس و مدیریت به جای اینکه تک روی کند و به احتمال زیاد تصمیم اشتباه بگیرد، اقدام به مشورت گرفتن می کند.

کاری هم به فدراسیون فوتبال ندارم.

این یک حرکت خوب بوده که در اساسنامه گنجانده شده که اعضای هیات رییسه، رییس فدراسیون را در صورت خروج از مسیر قانونی خود، به طور موقت اخراج کند.

گنجاندن این قبیل ماده ها به نفع ارگان هاست و گرنه باید 4 سال متحمل کارهای اشتباه آن طرف باشند، بدون اینکه اهرمی برای برکناری وجود داشته باشد.

این عضو سابق کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با اشاره به نتایج این تصمیم اظهار کرد: اینکه برکناری بر اثر سوء مدیریت بوده است یا خیر، من نمی دانم.

آیا نفر و گروه بعدی این راه را ادامه نخواهد داد؟ گروه بعدی مشورت خواهد کرد؟ حتی اگر برای مساله مالی و فنی از بیرون کسی را بیاورند، خوب است اما ا اگر گروه و نفر بعدی بخواهد همین روند را طی کند، بهتر بود می گذاشتند همان قبلی بماند.

این مهم است که آیا می خواهند حرکت تیمی، گروهی و تخصصی داشته باشند یا نفر جدید هم فقط در حدود پنج درصد از مدیر قبلی بهتر خواهد بود؟ در این صورت، تصمیم برای برکناری رییس قبلی، دردی از فوتبال به هم ریخته ما – که مثلا مربی تیم ملی امید بعد از انجام بازی های مقدماتی قرارداد ندارد – دوا نخواهد کرد.

الان نمی شود قضاوت کرد.

غفاری در واکنش به طرح مباحث جادوگری در دوره شهاب الدین عزیزی خادم و اظهارات دبیرکل فدراسیون مبنی بر حساسیت کمیته اخلاق فیفا در ارتباط با این موضوع گفت: در زمانی که در فدراسیون بودم، هیچ وقت درباره مساله جادوگری چیزی نشنیدم و احساس نکردم.

الان هم نمی دانم واقعا وجود داشته است یا نه اما در فیفا و AFC به این مسائل می خندند.

به حدی کوچک و پیش پا افتاده است که خود را در این حد پایین نمی آورند.

به همین دلیل می گویم وقت با ارزش کارمندان خود را برای تحقیقات درباره چیزی که اصلا وجود خارجی ندارد تلف نمی کنند.

اگر بندهای اساسنامه رعایت نشود و ساختارشکنی صورت بگیرد، در صورت اطلاع دادن به این ارگان ها، ورود می کنند.

این نهادها به حدی مسائل روزمره و برنامه ریزی برای پیشرفت و بهبود فوتبال دارند که برای این مسائل وقت ندارند.

او درباره انتخاب میرشاد ماجدی به عنوان یک چهره فوتبالی به عنوان سرپرست فدراسیون و خوشبینی اهالی فوتبال به انتخاب فردی از بدنه این رشته تاکید کرد: قدر مسلم اگر یک کسی که اقتصاد و حسابداری خوانده باشد، رییس بانک شود، امکان موفقیتش بسیار بیشتر از کسی است که شیمی یا فیزیک خوانده است.

من شناخت دوری از ماجدی دارم.

می دانم فوتبالیست بوده و یکی، دو بار پست مدیریتی داشته است.

او صفر کیلومتر نیست.

به نظرم بهتر از کسی است که فوتبال بازی نکرده و اگر سه توپ بگذاریم جلوی او نمی تواند تشخیص دهد کدام یکی مال بسکتبال، والیبال و فوتبال است.

هیچ کدام از این ها را از الان نمی توانیم قضاوت کنیم که در این مدت کوتاه موفق خواهد بود یا خیر.

در عین حال آدم نسبت به کسی که به مسائل شناخت دارد، خوش بین تر است تا کسی که به صورت صفر کیلومتر از وزارت دارایی آمده است.

انتهای پیام
کلید واژه ها: فدراسیون فوتبالهیات رییسهرییسفدراسیوناساسنامه فدراسیون فوتبالفوتبالاساسنامه فدراسیونهیاتکنترلمدیرمدیریتکمیته اخلاقغفاریارگانشهاب الدینحسن غفاریاساسنامهفیفادر ایرانبرکناریاقداماتگفت وگوتیم ملیقانونیاحتمالارتباطبهترینتصمیمادارهدولتیمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *