استیلی سرپرست تیم ملی فوتبال شد | حمید استیلی بازیکن اسبق
فوتبال ایران

استیلی سرپرست تیم ملی فوتبال شد | حمید استیلی بازیکن اسبق


حمید استیلی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران به عنوان سرپرست تیم ملی فوتبال انتخاب شد.

– – 
 به گزارش سایت قطره و به نقل ازدولت بهار، حمید استیلی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران به عنوان سرپرست تیم ملی فوتبال انتخاب شد.

قرار است وی به زودی امور سرپرستی تیم ملی را بر عهده دارد.

پیش از این مجتبی خورشیدی سرپرستی تیم ملی فوتبال امید را بر عهده داشت.

کلید واژه ها: تیم ملی فوتبالبازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایرانتیم ملیسرپرست تیم ملیتیم ملی فوتبال ایرانفوتبالسرپرستسرپرست تیمفوتبال ایرانحمید استیلیاستیلیتیم ملی فوتبال امیدسرپرستیمجتبی خورشیدیبازیکنانتخابایرانحمیدخورشیدیگزارشامیدقراردولتمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.