اعلام آرای کمیته وضعیت بازیکنان | کمیته وضعیت بازیکنان آرای
فوتبال ایران

اعلام آرای کمیته وضعیت بازیکنان | کمیته وضعیت بازیکنان آرای


کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را صادر کرد.

– ” – طبق گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با اعلام کمیته وضعیت بازیکنان متین کریم زاده را به پرداخت 1،800،000،000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 39،240،000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق باشگاه شاهین شهرداری بوشهر محکوم کرد.

کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص افزایش خواسته خواهان به مبلغ 840،000،000 ریال جهت رسیدگی با تکلیفی مواجه نبوده و قرار رد دعوی خواهان را صادر کرد.

در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنن مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

باشگاه ورزشی شهرداری آستارا به پرداخت 259،000،000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 5،646،200 ریال بابت هزینه دادرسی در حق آرمین منفردی دوست محکوم شد.

کمیته وضعیت بازیکنان نسبت به دعوی منفردی دوست به میزان 176،000،000 ریال قرار رد دعوی صادر می کند.

صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنن مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

باشگاه شهرداری آستارا به پرداخت190،500،000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 4،152،900 ریال بابت هزینه دادرسی در حق اشکان توانا محکوم می شود.

همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان259،500،000 ریال قرار رد دعوی صادر کرد.

باشگاه نفت مسجد سلیمان به پرداخت 2،666،000،000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 58،076،200 ریال بابت هزینه دادرسی در حق سعید کریمی محکوم شد.

کمیته وضعیت بازیکنان نسبت به دعوی خواهان یه میزان 1،136،000 ریال قرار رد دعوی صادر کرد.

باشگاه پیکان به پرداخت 985،000،000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 21،473،000ریال بابت هزینه دادرسی در حق ماهان رحمانی محکوم شد.

کمیته وضعیت بازیکنان نسبت به بقیه خواسته دعوای ماهان رحمانی را مردود اعلام و قابل رسیدگی نمی داند.

ابوالفضل جلالی به پرداخت مبلغ 500،000،000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 10،900،000 ریال بابت هزینه دادرسی علی خماند محکوم می شود.

همچنین کمیته وضعیت بازیکنان نسبت به بخشی از خواسته علی خماند به میزان 200،000،000ریال که مسترد شد، مردود اعلام و قابل رسیدگی نمی داند.

بیشتر بخوانید: نکونام: بازی با تیم هایی که برای بقا یا سهمیه می جنگند، سخت است/ به بازیکنانم هشدار داده ام
کلید واژه ها: کمیته وضعیتبازیکنانوضعیتپرداختکمیتهباشگاه شاهین شهرداری بوشهرریالهزینه دادرسیمحکومشاهین شهرداری بوشهرشهرداریشهرداری آستارامقررات انضباطیمتین کریم زادهنقل و انتقالاتشاهین شهرداریشهرداری بوشهرباشگاهدادرسیمقرراتباشگاه ورزشیباشگاه شاهینهزینهاعلامعدم پرداختکریم زادهصادرقرارانتقالاتمادهمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.