روزنامه میل| سوپر تعویض - پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران
فوتبال ایران

روزنامه میل| سوپر تعویض – پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران


امیرحسین بابازاده مجری برنامه صبح بخیر ایران ، در واکنش به درخواست معافیت سربازی محمدحسین مرادمند گفت : مرادمند در کدام بازی ملی حضور داشته که برای معافیت سربازی او نامه زده اند؟منبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.