بدخواهان استقلال زیر قطار این تیم له خواهند شد
فوتبال ایران

بدخواهان استقلال زیر قطار این تیم له خواهند شد – اندیشه معاصر


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،  بیژن طاهری ضمن انتقاد از رفتار برخی ها علیه ۲ بازیکن این تیم (یزدانی و مرادمند) اظهار داشت:یک ضرب المثلی وجود دارد که وقتی قطاری به حرکت می افتد به آن سنگ می اندازند. این مصداق بارز این ضرب المثل در مورد استقلال است.

وی افزود: در مورد اعزام ۲ بازیکن استقلال همه اظهار نظر می کنند در حالی که اصلا به خیلی ها این موضوع مربوط نیست. رفتن ۲ بازیکن استقلال به خدمت مقدس سربازی به برخی ها ارتباط ندارد اما خودشان را دخیل کرده و اظهاراتی می کنند که در حیطه آنها نیست. واقعا برای برخی ها متاسف هستم.

سرپرست تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: چطور زمانی که استقلال در سالهای گذشته شرایط خوبی نداشت از این صحبت ها و سنگ اندازی ها نمی شد؟ تا احساس خطر کردند و دیدند استقلال جان گرفته اقدام به حاشیه سازی کردند. این رویه نخ نما شده و مردم خیلی چیزها را می فهمند. من فقط می گویم قطار استقلال به خوبی در حال حرکت است و هر کسی به این قطار آویزان شود زیر چرخ های آن له خواهد شد!

 بیژن طاهری ضمن انتقاد از رفتار برخی ها علیه ۲ بازیکن این تیم (یزدانی و مرادمند) اظهار داشت:یک ضرب المثلی وجود دارد که وقتی قطاری به حرکت می افتد به آن سنگ می اندازند. این مصداق بارز این ضرب المثل در مورد استقلال است.

وی افزود: در مورد اعزام ۲ بازیکن استقلال همه اظهار نظر می کنند در حالی که اصلا به خیلی ها این موضوع مربوط نیست. رفتن ۲ بازیکن استقلال به خدمت مقدس سربازی به برخی ها ارتباط ندارد اما خودشان را دخیل کرده و اظهاراتی می کنند که در حیطه آنها نیست. واقعا برای برخی ها متاسف هستم.

سرپرست تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: چطور زمانی که استقلال در سالهای گذشته شرایط خوبی نداشت از این صحبت ها و سنگ اندازی ها نمی شد؟ تا احساس خطر کردند و دیدند استقلال جان گرفته اقدام به حاشیه سازی کردند. این رویه نخ نما شده و مردم خیلی چیزها را می فهمند. من فقط می گویم قطار استقلال به خوبی در حال حرکت است و هر کسی به این قطار آویزان شود زیر چرخ های آن له خواهد شد!

 بیژن طاهری ضمن انتقاد از رفتار برخی ها علیه ۲ بازیکن این تیم (یزدانی و مرادمند) اظهار داشت:یک ضرب المثلی وجود دارد که وقتی قطاری به حرکت می افتد به آن سنگ می اندازند. این مصداق بارز این ضرب المثل در مورد استقلال است.

وی افزود: در مورد اعزام ۲ بازیکن استقلال همه اظهار نظر می کنند در حالی که اصلا به خیلی ها این موضوع مربوط نیست. رفتن ۲ بازیکن استقلال به خدمت مقدس سربازی به برخی ها ارتباط ندارد اما خودشان را دخیل کرده و اظهاراتی می کنند که در حیطه آنها نیست. واقعا برای برخی ها متاسف هستم.

سرپرست تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: چطور زمانی که استقلال در سالهای گذشته شرایط خوبی نداشت از این صحبت ها و سنگ اندازی ها نمی شد؟ تا احساس خطر کردند و دیدند استقلال جان گرفته اقدام به حاشیه سازی کردند. این رویه نخ نما شده و مردم خیلی چیزها را می فهمند. من فقط می گویم قطار استقلال به خوبی در حال حرکت است و هر کسی به این قطار آویزان شود زیر چرخ های آن له خواهد شد!

 بیژن طاهری ضمن انتقاد از رفتار برخی ها علیه ۲ بازیکن این تیم (یزدانی و مرادمند) اظهار داشت:یک ضرب المثلی وجود دارد که وقتی قطاری به حرکت می افتد به آن سنگ می اندازند. این مصداق بارز این ضرب المثل در مورد استقلال است.

وی افزود: در مورد اعزام ۲ بازیکن استقلال همه اظهار نظر می کنند در حالی که اصلا به خیلی ها این موضوع مربوط نیست. رفتن ۲ بازیکن استقلال به خدمت مقدس سربازی به برخی ها ارتباط ندارد اما خودشان را دخیل کرده و اظهاراتی می کنند که در حیطه آنها نیست. واقعا برای برخی ها متاسف هستم.

سرپرست تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: چطور زمانی که استقلال در سالهای گذشته شرایط خوبی نداشت از این صحبت ها و سنگ اندازی ها نمی شد؟ تا احساس خطر کردند و دیدند استقلال جان گرفته اقدام به حاشیه سازی کردند. این رویه نخ نما شده و مردم خیلی چیزها را می فهمند. من فقط می گویم قطار استقلال به خوبی در حال حرکت است و هر کسی به این قطار آویزان شود زیر چرخ های آن له خواهد شد!

 بیژن طاهری ضمن انتقاد از رفتار برخی ها علیه ۲ بازیکن این تیم (یزدانی و مرادمند) اظهار داشت:یک ضرب المثلی وجود دارد که وقتی قطاری به حرکت می افتد به آن سنگ می اندازند. این مصداق بارز این ضرب المثل در مورد استقلال است.

وی افزود: در مورد اعزام ۲ بازیکن استقلال همه اظهار نظر می کنند در حالی که اصلا به خیلی ها این موضوع مربوط نیست. رفتن ۲ بازیکن استقلال به خدمت مقدس سربازی به برخی ها ارتباط ندارد اما خودشان را دخیل کرده و اظهاراتی می کنند که در حیطه آنها نیست. واقعا برای برخی ها متاسف هستم.

سرپرست تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: چطور زمانی که استقلال در سالهای گذشته شرایط خوبی نداشت از این صحبت ها و سنگ اندازی ها نمی شد؟ تا احساس خطر کردند و دیدند استقلال جان گرفته اقدام به حاشیه سازی کردند. این رویه نخ نما شده و مردم خیلی چیزها را می فهمند. من فقط می گویم قطار استقلال به خوبی در حال حرکت است و هر کسی به این قطار آویزان شود زیر چرخ های آن له خواهد شد!

 

انتهای پیام/*

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه : https://andishemoaser.ir/?p=1275343منبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.