محسن بنگر: نویدکیا می تواند سپاهان را نجات بدهد(ویدیو) | محسن
فوتبال ایران

محسن بنگر: نویدکیا می تواند سپاهان را نجات بدهد(ویدیو) | محسن


محسن بنگر، سرمربی تیم شهرداری نوشهر درباره مسائل روز فوتبال به خصوص وضعیت تیم سپاهان اصفهان با هدایت محرم نویدکیا صحبت کرد.


کلید واژه ها: نویدکیاسپاهان اصفهانشهرداری نوشهرسپاهانمحرم نویدکیاتیم سپاهانمحسنشهرداریسرمربیفوتبالاصفهانمسائلنوشهروضعیتهدایتنجاتمحرممنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.