اظهارنظر یوفا درباره بازی بتیس و زنیت | اتحادیه فوتبال اروپا
فوتبال جهان

اظهارنظر یوفا درباره بازی بتیس و زنیت | اتحادیه فوتبال اروپا


اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) درباره برنامه بازی تیم های بتیس اسپانیا و زنیت روسیه در لیگ اروپا اظهارنظر کرد.

– اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) درباره برنامه بازی تیم های بتیس اسپانیا و زنیت روسیه در لیگ اروپا اظهارنظر کرد.

، با اعلام یوفا بازی برگشت تیم های بتیس اسپانیا و زنیت روسیه در مرحله یک هشتم نهایی لیگ اروپا طبق برنامه برگزار می شود.

سرویس رسانه ای یوفا به خبرگزاری تاس روسیه اعلام کرد: تمام بازی های امروز لیگ اروپا طبق برنامه برگزار می شوند.

یوفا امروز اعلام کرده بود با توجه به وضعیت روسیه و اوکراین فردا نشست اضطراری کمیته اجرایی را برگزار می کند.

دیدار تیم های بتیس و زنیت امشب در اسپانیا برگزار می شود.

در بازی رفت تیم اسپانیایی به پیروزی 3بر 2 دست یافته بود.

کلید واژه ها: اتحادیه فوتبال اروپااسپانیالیگ اروپااروپابرگزارزنیت روسیهمرحله یک هشتم نهایی لیگ اروپاروسیهبازیبرنامهیوفافوتبال اروپابتیسزنیتاعلامروسیه و اوکرایناتحادیهیک هشتم نهاییفوتبالنشست اضطراریامروزبازی برگشتاسپانیاییخبرگزاریرسانه ایاضطراریاوکراینیک هشتمپیروزینهاییمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.