خودداری بارسلونا از سفر به روسیه | تیم بسکتبال بارسلونای
فوتبال جهان

خودداری بارسلونا از سفر به روسیه | تیم بسکتبال بارسلونای


تیم بسکتبال بارسلونای اسپانیا از سفر به روسیه برای انجام دیدار یورو لیگ خودداری کرد.

– و به نقل از خبرگزاری ریانووستی روسیه؛ تیم بارسلونای به دلیل اوضاع اوکراین تصمیم گرفت تا از سفر به سن پترزبورگ برای انجام دیدار بسکتبال یورو لیگ برابر زنیت خودداری کند.

دیدار تیم های زنیت سن پترزبورگ و بارسلونا طبق برنامه قرار بود فردا (جمعه) برگزار شود.

بر اساس بیانیه باشگاه بارسلونا در ساعات آینده پیرامون تصمیم عدم سفر به سن پترزبورگ بحث و تبادل نظر خواهد شد.

بارسلونا یکشنبه آینده نیز باید در مسکو به مصاف زسکا برود.

سازمان یورو لیگ نیز اعلام کرد فردا نشست اضطراری با توجه به شرایط اوکراین برگزار می کند.

در یورو لیگ 18 تیم از جمله 3 نماینده روسیه حضور دارند.

کلید واژه ها: بارسلوناسن پترزبورگیورو لیگروسیهبرگزاریورودیدارزنیت سن پترزبورگباشگاه بارسلونااوکراینبسکتبالنماینده روسیهنشست اضطراریتیم بسکتبالتصمیمآیندهفردازنیتخبرگزاریقرار بوداضطرارینمایندهاسپانیاباشگاهبرنامهیکشنبهبیانیهشرایطاعلامبرابرمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.