وحید اورکی دیدار دوستانه پیشکسوتان فوتبال ایذه و خوزستان
فوتبال ایران

وحید اورکی دیدار دوستانه پیشکسوتان فوتبال ایذه و خوزستان


دیدار تیم های فوتبال پیشکسوتان فوتبال خوزستان و پیشکسوتان فوتبال شهرستان ایذه به مناسبت یادبود مرحوم سیامک پایدار پیشکسوت فوتبال شهرستان ایذه عصر امروز در استادیوم تختی ایذه برگزار و با نتیجه 4 بر 2 به سود منتخب پیشکسوتان خوزستان به پایان رسید.


کلید واژه ها: پیشکسوتان فوتبالپیشکسوتانپیشکسوتفوتبالشهرستان ایذهخوزستانایذهشهرستانفوتبال خوزستانپیشکسوت فوتبالدیدار دوستانهاستادیوم تختیدیداراستادیومدوستانهیادبودبرگزارمناسبتپایدارمنتخبپایانسیامکامروزتختیمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.