ویدئو | گلزنی مهدی طارمی در لیگ اروپا | لاتزیوی ایتالیا اسیر هنر بزرگ طارمی
فوتبال جهان

ویدئو | گلزنی مهدی طارمی در لیگ اروپا | لاتزیوی ایتالیا اسیر هنر بزرگ طارمی


تیم فوتبال پورتو که در مرحله حذفی لیگ اروپا برابر لاتزیو دیدار می کند، توسط مهدی طارمی به گل رسید.

– ویدئو گلزنی مهدی طارمی در لیگ اروپا لاتزیوی ایتالیا اسیر هنر بزرگ طارمی ” تیم فوتبال پورتو که در مرحله حذفی لیگ اروپا برابر لاتزیو دیدار می کند، توسط مهدی طارمی به گل رسید.

کلید واژه ها: مهدی طارمیلیگ اروپاطارمیگلزنی مهدی طارمیلاتزیواروپاتیم فوتبالمهدیایتالیافوتبالویدئوپورتوبرابردیدارمرحلهگلزنیتوسطحذفیاسیربزرگمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.