فوتبال ایران

استقلال و سود از داوری ؟ 2 اشتباه تاثیرگذار داور | کارشناس


کارشناس داوری فوتبال ایران گفت که داور دیدار استقلال و فجر سپاسی 2 اشتباه تاثیرگذار داشته است.

– نوذر رودنیل درباره قضاوت رضا عادل در دیدار استقلال و فجر سپاسی اظهار داشت: در دقیقه 75 فجری ها اعتقاد به خطا در محوطه جریمه استقلال داشتند که در این صحنه برخورد غیر مُجازی بین روزبه چشمی و بازیکن فجر رخ نداد و ادامه بازی تصمیم درستی بود که داور گرفت.

وی با اشاره به صحنه گل استقلال عنوان کرد: در ابتدا زاویه تلویزیونی تصویر را به خوبی نشان نداد ولی روزبه چشمی روی مدافع فجر خطا کرد.

چون محوطه جریمه فجر شلوغ بود، داور این خطا را تشخیص نداد و این صحنه به گل استقلال منجر شد.

پیش از به ثمر رسیدن گل، داور باید خطای چشمی را اعلام می کرد.

این کارشناس داوری یادآور شد: در دقیقه 2+90، بازیکن شماره 14 فجر روی یامگا در محوطه جریمه مرتکب خطا شد.

مدافع فجر لباس یامگا را کشید و باید به سود استقلال پنالتی اعلام می شد.

کلید واژه ها: استقلالداوراشتباه تاثیرگذارکارشناس داوریکارشناس داوری فوتبال ایرانروزبه چشمیکارشناس داوری فوتبالگل استقلالتاثیرگذارفجر سپاسیداوری فوتبال ایرانداوریجریمهکارشناسجریمه استقلالبازیکنبازیصحنهاشتباهچشمیداوری فوتبالفوتبال ایراننوذر رودنیلسپاسیدیداردقیقهمدافعتلویزیونیرضا عادلپنالتیمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.