ببینید | گل زنی مهدی طارمی برای پورتو مقابل لاتزیو | تیم
فوتبال جهان

ببینید | گل زنی مهدی طارمی برای پورتو مقابل لاتزیو | تیم


تیم فوتبال پورتو در دیدار برگشت مرحله حذفی لیگ اروپا به مصاف لاتزیو رفته که طارمی در این دیدار برای تیمش موفق به گلزنی شد.

منبع: خبرورزشی – بسیاری از کاربرانی که نیاز به انواع فرم و پرسشنامه دارند به عنوان اولین گزینه به سراغ گوگل فرم یا همان فرم نگار گوگل می روند.

در این میان کاربرانی هم هستند که از پُرس لاین یا دیگر نرم افزارهای فرمساز آنلاین و پرسشنامه استفاده می کنند.

کلید واژه ها: پرسشنامهلاتزیوطارمیپورتودیدارمهدی طارمیتیم فوتباللیگ اروپالاینگوگلخبرورزشیاستفادهآنلاینفوتبالاروپاانواعبرگشتگزینهمرحلهاولینگلزنینیازرفتهنگارحذفیمهدیهماندیگرموفقمیانمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *