فوتبال ایران

میزبانی فینال لیگ قهرمانان از روسیه گرفته می شود | فینال


فینال لیگ قهرمانان قرار است در سنت پترزبورگ روسیه برگزار شود.

– یوفا میزبانی فینال لیگ قهرمانان را از روسیه خواهد گرفت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا و به نقل از تایمز، پس از حمله روسیه به اوکراین، اتحادیه فوتبال اروپا جلسه فوق العاده کمیته اجرایی را در روز جمعه تشکیل خواهد داد.

در آنجا قرار است شرایط ارزیابی شود و تصمیمات لازم گرفته شود.

فینال لیگ قهرمانان قرار است در سنت پترزبورگ روسیه برگزار شود.

همچنین پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، لیگ برتر اوکراین برای حداقل 30 روز متوقف شد.

قرار بود لیگ برتر از روز جمعه پس از تعطیلات زمستانی از سر گرفته شود، اما اکنون این امر به تعویق افتاده است.

در همین راستا دولت بریتانیا قبلاً اعلام کرده بود که سنت پترزبورگ نباید میزبان فینال لیگ قهرمانان در 28 ماه است.

در دو فصل گذشته به دلیل همه گیری کرونا، مکان دیدار نهایی لیگ قهرمانان تغییر کرد.

کلید واژه ها: فینال لیگ قهرمانانلیگ قهرمانانقهرمانانسنت پترزبورگروسیهفینالاوکرایناتحادیه فوتبال اروپامیزبانقرارلیگ برتر اوکراینلیگ برترتعطیلات زمستانیمیزبانیبرگزارفوتبال اروپاگزارش ایسنافوق العادهبرتربریتانیاجمعهقرار بودهمه گیریتصمیماتاتحادیهزمستانیارزیابیتعطیلاتگستردهفوتبال



منبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.