دفاع احمدرضا براتی از عضویت مهرداد سراجی و بهرام رضاییان در هیات رییسه فدراسیون فوتبال - پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران
فوتبال ایران

دفاع احمدرضا براتی از عضویت مهرداد سراجی و بهرام رضاییان در هیات رییسه فدراسیون فوتبال – پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران


فوتبال در شبکه های اجتماعی / احمدرضا براتی توییت جدیدی را منتشر کرده است.

به گزارش طرفداری، روز ۵ شنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ اعضای هیات رییسه فوتبال رای به برکناری شهاب عزیزی خادم دادند و احمدرضا براتی هم یکی از ۸ عضوی بود که باعث عزل موقت شهاب عزیزی خادم شد.

این روزها شایعه شده بود چون بهرام رضاییان و مهرداد سراجی دیگر در تیمی سمتی ندارند، نمی توانند عضو هیات رییسه فدراسیون باشند که احمدرضا براتی با انتشار توییت این موضوع را رد کرده است:

 منبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.