پرداخت غرامت به روس ها پس از انتقال فینال لیگ قهرمانان از سن پترزبورگ به پاریس
فوتبال ایران

پرداخت غرامت به روس ها پس از انتقال فینال لیگ قهرمانان از سن پترزبورگ به پاریس


عضو کمیته اجرایی یوفا از پرداخت غرامت به سازمان های روسی دخیل در برگزاری فینال لیگ قهرمانان اروپا خبر داد.

– ، آلکسی سوروخین عضو کمیته اجرایی اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) و مدیر کمیته سازماندهی بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا در سن پترزبورگ گفت: به دنبال تصمیم کمیته اجرایی یوفا برای انتقال بازی فینال لیگ قهرمانان از سن پترزبورگ به پاریس غرامت تعیین شده به سازمان های روسی دخیل در برگزاری آن پرداخت خواهد شد.

عضو کمیته اجرایی اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) اظهار داشت: مسائل مربوط به غرامت آماده سازی بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا در توافق نامه برگزاری آن مشخص شده است.

به عنوان یک قاعده تمامی هزینه های واقعی متحمل شده به سازمان های دخیل در آماده سازی این بازی پرداخت خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کمیته روسی برگزاری فینال لیگ قهرمانان اروپا در سن پترزبورگ می تواند از یوفا شکایت کند، خاطرنشان کرد: این کمیته قادر به چنین شکایتی نیست و ما هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم.

مایلم از هم کسانی که در ایده و آماده سازی برای میزبانی این فینال بازی مشارکت داشتند، قدردانی کنم.

پیش از این قرار بود فینال لیگ قهرمانان اروپا در تاریخ 28 مِی 2022 (7 خرداد 1401) در شهر سن پترزبورگ برگزار شود که حالا پاریس میزبان این بازی مهم خواهد بود.

واکنش روسیه به سلب میزبانی اش از فینال لیگ قهرمانان/ تصمیم یوفا دیکته سیاسی است
کلید واژه ها: فینال لیگ قهرمانانلیگ قهرمانانفینال لیگ قهرمانان اروپالیگ قهرمانان اروپاقهرمانانقهرمانان اروپااتحادیه فوتبال اروپاکمیته اجرایی یوفاسن پترزبورگکمیتهفینالبرگزاریاروپاسازمانپرداختپرداخت غرامتفوتبال اروپاغرامتآماده سازیبازییوفااتحادیهدخیلروسیانتقالفوتبالپاریستوافق نامهسازماندهیسازیمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.