واکنش علی دایی به جنگ در اوکراین + عکس | اسطوره فوتبال ایران
فوتبال ایران

واکنش علی دایی به جنگ در اوکراین + عکس | اسطوره فوتبال ایران


اسطوره فوتبال ایران به شروع جنگ در اوکراین واکنش نشان داد.

– جامعه 24″- علی دایی اسطوره فوتبال ایران با انتشار استوری در اینستاگرام خود جنگ روسیه در اوکراین را محکوم کرد.

او با انتشار تصویر زیر از عبارت نه به جنگ استفاده کرد.

کلید واژه ها: اسطوره فوتبالفوتبال ایراناوکراینعلی داییانتشاراسطورهفوتبالایرانواکنشاینستاگرامداییاستفادهاستوریجامعهمحکومتصویرروسیهنشانشروعمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.