ببینید | گل زنی مهدی طارمی برای پورتو مقابل لاتزیو | تیم
فوتبال جهان

ببینید | اشتباه عجیب و خنده دار طارمی؛ ورود مهدی به اتوبوس لاتزیو


در اتفاقی جالب، در پایان دیدار شب گذشته پورتو و لاتزیو، مهدی طارمی به اشتباه نزدیک بود سوار اتوبوس تیم لاتزیو شود.

منبع:آخرین خبر –
کلید واژه ها: لاتزیواتوبوساشتباهطارمیمهدی طارمیمهدیخنده دارنزدیکپورتوپایاندیدارگذشتهخندهعجیبورودمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.