مهدی طارمی بهترین بازیکن هفته لیگ اروپا نشد + عکس | بازیکن
فوتبال جهان

مهدی طارمی بهترین بازیکن هفته لیگ اروپا نشد + عکس | بازیکن


بازیکن براگا بالاتر از مهدی طارمی بهترین بازیکن هفته لیگ اروپا شد.

– جامعه 24″- مهدی طارمی به همراه تاورنیر از رنجرز، مالینوفسکی از آتالانتا و هورتا از براگا نامزد بهترین بازیکن هفته لیگ اروپا شده بود.

در پایان رای گیری ریکاردو هورتا توانست این عنوان را تصاحب کند.

طارمی در دیدار رفت پورتو و لاتزیو یک گل زد و یک پاس گل هم داد.

کلید واژه ها: بهترین بازیکن هفته لیگ اروپابهترین بازیکنبازیکن هفتهمهدی طارمیلیگ اروپابازیکننامزد بهترین بازیکن هفتهطارمیبهتریناروپادیدار رفت پورتومهدیهفتهبراگاآتالانتارای گیریلاتزیوپاس گلجامعهنامزدپورتوپایاندیدارهمراهگیریمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.