ببینید | اشتباه عجیب طارمی بعد از بازی دیشب | ستاره ایرانی به اتوبوس لاتزیو رفت
فوتبال جهان

ببینید | اشتباه عجیب طارمی بعد از بازی دیشب | ستاره ایرانی به اتوبوس لاتزیو رفت


در اتفاقی جالب، در پایان دیدار شب گذشته پورتو و لاتزیو، مهدی طارمی به اشتباه درحال سوار شدن بر اتوبوس تیم لاتزیو بود.

– ببینید اشتباه عجیب طارمی بعد از بازی دیشب ستاره ایرانی به اتوبوس لاتزیو رفت” در اتفاقی جالب، در پایان دیدار شب گذشته پورتو و لاتزیو، مهدی طارمی به اشتباه درحال سوار شدن بر اتوبوس تیم لاتزیو بود.

کلید واژه ها: لاتزیواتوبوساشتباهستاره ایرانیطارمیمهدی طارمیایرانیپورتوستارهپایاندیدارگذشتهبازیمهدیعجیبمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.