رونالدو در واکنش به جنگ روسیه – اوکراین چه نوشت؟ | به گزارش
فوتبال جهان

رونالدو در واکنش به جنگ روسیه – اوکراین چه نوشت؟ | به گزارش


به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، حمله روسیه به اوکراین و شروع جنگ همه دنیا و طبیعتاً فوتبال را هم تحت تأثیر خودش قرار داده است.

کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی منچستریونایتد با اشاره به این اتفاق تلخ در استوری اینستاگرامش نوشت: – کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی در واکنش به وقوع جنگ، خواهان خلق جهانی بهتر برای کودکان شد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، حمله روسیه به اوکراین و شروع جنگ همه دنیا و طبیعتاً فوتبال را هم تحت تأثیر خودش قرار داده است.

کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی منچستریونایتد با اشاره به این اتفاق تلخ در استوری اینستاگرامش نوشت: ما باید جهان بهتری را برای کودکان خود خلق کنیم.

خواهان برقراری صلح و آشتی در جهان هستیم.

در پی جنگ روسیه و اوکراین، روس ها بسیاری از میزبانی های شان را از دست داده اند و حتی بسیاری از باشگاه ها با اسپانسرهایی از این کشور قطع همکاری کرده اند، از جمله قطع همکاری باشگاه منچستریونایتد با شرکت هواپیمایی روسی که در سفرها از هواپیماهای آن استفاده می کردند.

کلید واژه ها: کریستیانو رونالدواوکراینرونالدومنچستریونایتدپرتغالیروسیهخبرگزاریستارهقراردادهجهانفوتبالکودکاناستوریبرقراری صلحگزارشاتفاقواکنشاشارهورزشیباشگاه هادنیاگروهحملهشروعمیزبانیبرقراریباشگاهروس هاجهانیمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.