خبر خوش برای باشگاه استقلال رسید | حسین قربانزاده رییس سازمان
فوتبال ایران

خبر خوش برای باشگاه استقلال رسید | حسین قربانزاده رییس سازمان


حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی سازی از احتمال اضافه شدن دارایی جدید به باشگاه استقلال خبر داد.

– ” در روزهایی که علاقه مندان به فوتبال در انتظار ورود رسمی استقلال و پرسپولیس به بازار بورس هستند، بحث بر سر دارایی و املاک دو باشگاه و همچنین قیمت گذاری سرخابی ها مطرح است و اکنون رییس سازمان خصوصی سازی از اضافه شدن یک دارایی جدید به املاک آبی پوشان خبر می دهد.

حسین قربانزاده درمورد دارایی جدید باشگاه استقلال توضیح داد: بخشی از کمپ مرحوم ناصر حجازی در مالکیت وزارت ورزش و از لحاظ فیزیکی در تصرف شهربازی ارم بود و به باشگاه استقلال منتقل نشده بود.

هفته قبل تصرف فیزیکی توسط شهربازی ارم رفع شد و وزارت ورزش هم به لحاظ حقوقی موافقت کرد که این زمین به باشگاه استقلال منتقل شود و مراحل اجرایی و حقوقی درحال پیگیری است.

وی با تاکید بر اینکه درصورتی که این انتقال صورت بگیرد، قطعا ارزش دارایی استقلال بالاتر می رود، گفت: این موضوع در صورت مالی اشاره شده بود اما چون سند و مدرکی وجود نداشت، در ارزشگذاری باشگاه استقلال لحاظ نشده بود.

وقتی مراحل اجرایی و حقوقی طی شود ما به ازای آن به ترازنامه صورت مالی اضافه خواهد شد.

بر اساس این گزارش، قربانزاده در جریان فرایند خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس، 23 بهمن ماه ارزش باشگاه استقلال را 2800 میلیارد تومان اعلام کرد و جمشیدی فر- کارشناس ارزش گذار باشگاه استقلال هفته قبل درمورد روند ارزش گذاری این باشگاه توضیح داد: عدد فعلی، عدد مصوب هیات عالی واگذاری بوده و ارزیابی سهام با مقاصد ارائه به سازمان خصوصی سازی است.

وی در مورد ارزیابی قیمت باشگاه استقلال عنوان کرد: به دلیل زیان دهی، امکان ارزیابی طبق ضوابط سودآوری را نداشتیم و مبنا NAV بود.

ارزش برند استقلال 1780 میلیارد تومان و املاک و مستغلات 1400 میلیارد تومان برآورد شده است.

به دلیل زیان دهی امکان ارزیابی طبق ضوابط سودآوری را نداشتیم و مبنا NAV بود.

کلید واژه ها: باشگاه استقلالاستقلالرییس سازمان خصوصی سازیباشگاهسازمان خصوصی سازیداراییرییس سازمانخصوصی سازیوزارت ورزشکمپ مرحوم ناصر حجازیاستقلال و پرسپولیسمرحوم ناصر حجازیشهربازیسازمانفیزیکیجدیدحقوقیخصوصیاملاکوزارتقیمت گذاریبازار بورسناصر حجازیسرخابی هاسازیرییسصورتورزشپرسپولیسحسینمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.