دفاع چپ فرانسوی رئال در لیست فروش | باشگاه رئال مادرید مدافع
فوتبال جهان

دفاع چپ فرانسوی رئال در لیست فروش | باشگاه رئال مادرید مدافع


باشگاه رئال مادرید مدافع چپ فرانسوی خود را در لیست فروش قرار داده است.

– خبرگزاری میزان – سایت ورزشی اوکی دیاریو در گزارشی در مورد آینده فرلاند مندی در تیم رئال مادرید مدعی شد که مدافع چپ فرانسوی این تیم در لیست فروش قرار گرفته است.

این اتفاق در حالی رخ داده که مندی از مدیران رئال” به دلیل عدم تمدید قراردادش و افزایش ندادن دستمزدش، دلخور است و از همین رو از باشگاه مادریدی خواسته که دستمزدش را افزایش دهند، اما گویا با پاسخ منفی روبرو شده است.

از همین رو رئال به فروش مدافع فرانسوی خود در تابستان بعدی فکر می کند تا از فروش وی درآمد خوبی به جیب بزند.

کلید واژه ها: فرانسویرئال مادریدفروشرئالمادریدباشگاه رئال مادریدمدافعقرارباشگاهلیستافزایشفرلاند مندیمندیدادهخبرگزاریتابستانمدیرانتمدیداتفاقدلخوردرآمدآیندهمیزانورزشیموردسایتبعدیگویاپاسخمنفیمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *