ضرب الاجل فیفا به فوتبال ایران تمدید می شود؟ | فدراسیون فوتبال
فوتبال ایران

ضرب الاجل فیفا به فوتبال ایران تمدید می شود؟ | فدراسیون فوتبال


فدراسیون فوتبال ایران معتقد است، با وجود حل نشدن مشکلات اساسنامه با ورود مجلس، امکان تمدید این مساله وجود دارد و تیم ملی آسیبی از این مسئله نخواهد خورد.


کلید واژه ها: فوتبال ایرانفدراسیون فوتبال ایرانفدراسیون فوتبالفوتبالتمدیدایراناساسنامهفدراسیونتیم ملیمشکلاتورودفیفامنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.