ویدئو / فوتبال ایران از دور گروهی جام جهانی صعود می کند؟
فوتبال ایران

ویدئو / فوتبال ایران از دور گروهی جام جهانی صعود می کند؟


با صعود زودهنگام ایران به جام جهانی 2022 قطر، هواداران فوتبال ایران در انتظار تکمیل این موفقیت با صعود از دور گروهی جام جهانی هستند اما این هدف چقدر با بضاعت های موجود در فوتبال ایران هم خوانی دارد؟ مسعود معینی و مرتضی محصص، – با صعود زودهنگام ایران به جام جهانی 2022 قطر، هواداران فوتبال ایران در انتظار تکمیل این موفقیت با صعود از دور گروهی جام جهانی هستند اما این هدف چقدر با بضاعت های موجود در فوتبال ایران هم خوانی دارد؟ مسعود معینی و مرتضی محصص، دو کارشناس و مدرس فوتبال به این سوال پاسخ می دهند.

کلید واژه ها: فوتبال ایرانجام جهانیفوتبالایرانهواداران فوتبالجهانیجام جهانی 2022مسعود معینیصعودزودهنگامهوادارانگروهیموفقیتانتظارمرتضیمسعودتکمیلبضاعتمعینیکارشناسپاسخسوالمدرسمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.