دیگر سرمربی تیم ملی فوتبال نخواهیم داشت! | فوتبال ایران سابقه
فوتبال ایران

دیگر سرمربی تیم ملی فوتبال نخواهیم داشت! | فوتبال ایران سابقه


فوتبال ایران سابقه این را دارد که رییس فدراسیونش به عنوان سرمربی روی نیمکت بنشیند! – گاهی باید ترجمه متنی را در موعد مقرری تحویل دهیم و فرصت زیادی نیز نداریم.

گاهی نیز برای خواندن ترجمه متنی بسیار اشتیاق داریم و نمی توانیم صبر کنیم تا مترجم یا موسسه ترجمه در موعدی که تعیین کرده است آن را تحویل مان دهد.

چاره کار چیست؟ آیا باید به سراغ ترجمه ماشینی برویم؟ مسلماً خیر! در این موارد، ماشین ترجمه یگانه چاره کار نیست، بلکه گزینه ترجمه فوری پیش روی تان قرار دارد.

اما ترجمه فوری چیست؟ آیا نتیجه آن باکیفیت و دقیق است؟ قیمت ترجمه فوری چقدر است؟ ترجمه فوری را باید به چه کسی بسپاریم؟
کلید واژه ها: ترجمهسرمربی تیم ملی فوتبالسرمربی تیم ملیتیم ملی فوتبالسرمربیفوتبالفوتبال ایرانماشینتحویلگاهیچارهتیم ملیخواندنمترجمایرانموسسهنیمکتسابقهگزینهیگانهقرارقیمتکنیمرییسفرصتمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *