ملاقات پنهانی مدیران بارسا برای انتقال ستاره فوتبال جهان
فوتبال جهان

ملاقات پنهانی مدیران بارسا برای انتقال ستاره فوتبال جهان


خوان لاپورتا، جوردی کرایف و مینو رایولا اخیراً یک جلسه محرمانه برای گفتگو در مورد ارلینگ هالند و نصیر مزرویی داشته اند و به نظر می رسد که به نتایجی نیز دست یافته اند.


کلید واژه ها: ارلینگ هالندستاره فوتبالفوتبال جهانمینو رایولامحرمانهرایولاانتقالمدیرانفوتبالپنهانیبارساهالندستارهگفتگوجوردیموردمینونصیرجهانخوانمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *