ماجرای جعل اسم یوونتوس در فوتبال ایران چه بود؟
فوتبال جهان

ماجرای جعل اسم یوونتوس در فوتبال ایران چه بود؟


کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال فعالیت «آکادمی پالدی» و «سیروس پالدی» از هرگونه فعالیت فوتبالی، فوتسالی و فوتبال ساحلی را متوقف کرد.

در متن صادره از کمیته اخلاق آمده است: نظر به گزارش حراست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مبنی بر فعالیت غیرقانونی آکادمی فوتبال پالدی و آقای سیروس پالدی و استعلام فدراسیون فوتبال ایران از فدراسیون فوتبال ایتالیا و پاسخ آن مرجع مبنی بر فقدان هرگونه مجوز از فدراسیون فوتبال ایتالیا و یا باشگاه یوونتوس و لزوم جلوگیری فوری از هرگونه سوءاستفاده از علاقه مندان به ورزش فوتبال و فعالیت آکادمی پالدی لذا مستند به ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی و ۶۵ آئین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال دستور موقت جلوگیری از هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی آکادمی پالدی و آقای سیروس پالدی وفق مقررات صادر و اعلام می‌گردد.

ضمناً نامبرده برای ادای پاره‌ای توضیحات و ارائه مستندات مربوطه روز چهارشنبه مورخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ به کمیته اخلاق دعوت شده است./ مهرمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.