تساوی مسی ها در خانه و بُرد آرمان گهر در بوشهر | در ادامه
فوتبال ایران

تساوی مسی ها در خانه و بُرد آرمان گهر در بوشهر | در ادامه


در ادامه لیگ دست اول فوتبال باشگاههای کشور ارمان گهر سیرجان دربوشهر حریف خود را با یک گل از پیش رو برداشت و دو تیم مس کرمان و مس شهربابک به تساوی بدون گل رسیدند.


کلید واژه ها: تیم مس کرمانبوشهرتساویگهر سیرجانآرمان گهرمس کرمانشهربابکسیرجانبرداشتفوتبالمسی هاآرمانکرمانادامهکشوربدونخانهمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.