ورود کمیته اخلاق به پرونده جعل از اسم یوونتوس در فوتبال ایران
فوتبال جهان

ورود کمیته اخلاق به پرونده جعل از اسم یوونتوس در فوتبال ایران


کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال فعالیت «آکادمی پالدی» و «سیروس پالدی» از هرگونه فعالیت فوتبالی، فوتسالی و فوتبال ساحلی را متوقف کرد.

– و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته اخلاق رأی خود درباره فعالیت یک آکادمی غیر قانونی را صادر کرد.

در متن صادره از کمیته اخلاق آمده است: نظر به گزارش سایت قطره و به نقل ازحراست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مبنی بر فعالیت غیرقانونی آکادمی فوتبال پالدی و آقای سیروس پالدی و استعلام فدراسیون فوتبال ایران از فدراسیون فوتبال ایتالیا و پاسخ آن مرجع مبنی بر فقدان هرگونه مجوز از فدراسیون فوتبال ایتالیا و یا باشگاه یوونتوس و لزوم جلوگیری فوری از هرگونه سو استفاده از علاقه مندان به ورزش فوتبال و فعالیت آکادمی پالدی لذا مستند به ماده 100 مقررات انضباطی و 65 آیین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال دستور موقت جلوگیری از هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی آکادمی پالدی و آقای سیروس پالدی وفق مقررات صادر و اعلام می گردد.

ضمناً نامبرده برای ادای پاره ای توضیحات و ارائه مستندات مربوطه روز چهارشنبه مورخ 11 اسفند 1400 رأس ساعت 14:00 به کمیته اخلاق دعوت شده است.منبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.