یزدانی و مرادمند از حضور در تیم ملی و باشگاه محروم شدند!
فوتبال ایران

یزدانی و مرادمند از حضور در تیم ملی و باشگاه محروم شدند!


معاون اجتماعی نظام وظیفه از محرومیت دو بازیکن تیم فوتبال استقلال از حضور در تیم ملی و تیم باشگاهی خبر داد.

– “، حسین زاهدی معاون اجتماعی نظام وظیفه صبح امروز یکشنبه ضمن اعلام این خبر تاکید کرد: این دو بازیکن دیگر اجازه فعالیت فوتبالی ندارند و می توانند در محل خدمت شان اگر تیم ورزشی باشد در آنجا فعالیت کنند! وی تاکید کرد: در آبان ماه به استقلالی ها گفتیم یزدانی و مرادمند فقط تا نیم فصل می توانند در تیم شان باشند
کلید واژه ها: معاون اجتماعیبازیکن تیم فوتبال استقلالنظام وظیفهتیم فوتبال استقلالمرادمنداجتماعیاستقلالفوتبال استقلالتیم ملیبازیکنباشگاهفعالیتیزدانیفوتبالاستقلالی هامحروممعاونوظیفهتیم فوتبالصبح امروزنظامحضورآبان ماهمحرومیتنیم فصلیکشنبهاعلامورزشیامروززاهدیمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.