کنایه کاپیتان سابق پرسپولیس به اقدام آجورلو با لباس تراکتور
فوتبال ایران

کنایه کاپیتان سابق پرسپولیس به اقدام آجورلو با لباس تراکتور


کاپیتان سابق تیم فوتبال پرسپولیس به مدیرعامل باشگاه استقلال بابت حرکت عجیبش کنایه زد.

– “، مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه استقلال روز گذشته و زمانی که در میان خبرنگاران برای مصاحبه قرار گرفت، اقدام عجیبی انجام داد.

آجورلو بادگیر میکروفون یکی از خبرنگاران که به رنگ قرمز بود را از جایش درآورد و این اقدام با اعتراض خبرنگار مواجه شد.

این حرکت انعکاس زیادی در رسانه ها و فضای مجازی داشت و باعث شد حتی رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اعلام کند آجورلو از قدیم پرسپولیسی متعصب بوده و اقدامش بچگانه بوده است.

حسین ماهینی کاپیتان سابق پرسپولیس یکی از کسانی است که با مطرح کردن دو تیم سابق تحت مدیریت آجورلو، به او بابت اقدامش کنایه زده است.

ماهینی با بازنشر فیلم آجورلو، در توییتر خود نوشت: لباس تراکتور و استیل آذین مگر قرمز نبود؟!
کلید واژه ها: مدیرعامل باشگاه استقلالپرسپولیسکاپیتان سابقباشگاه استقلالاقداممدیرعاملمدیرعامل باشگاه پرسپولیسخبرنگارکاپیتانباشگاهخبرنگارانتیم فوتبال پرسپولیسکنایهباشگاه پرسپولیستراکتوراستقلالماهینیمصطفی آجورلویکی ازحسین ماهینیاستیل آذینفضای مجازیتیم فوتبالرضا درویشقرمزمیکروفونلباسرنگ قرمزرسانه هااعتراضمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.