مکاتبه فدراسیون فوتبال با فیفا و AFC در مورد تغییرات اساسنامه
فوتبال ایران

مکاتبه فدراسیون فوتبال با فیفا و AFC در مورد تغییرات اساسنامه


عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت اساسنامه فدراسیون ارائه داد.

– ” به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، احمدرضا براتی عضو هیات رییسه در خصوص آخرین وضعیت اساسنامه این فدراسیون گفت: اساسنامه جدید فدراسیون سال گذشته و قبل از برگزاری انتخابات مورد تایید رسمی و مکتوب فیفا قرار گرفت و متعاقبا در مجمع عمومی نیز به تصویب رسید.

براتی در ادامه توضیح داد: در عین حال مقرر بوده که مقررات ملی با همکاری دولت، مجلس، فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا به کیفیتی اصلاح شود که شکل حقوقی فدراسیون از حمایت کامل و بدون ابهام قوانین ملی نیز بهره مند باشد.

وی در پایان اظهار داشت: بنده و همکارانم در هیات رییسه مدت زیادی از اقدامات صورت گرفته در خصوص اساسنامه بی اطلاع بودیم اما اخیرا و بعد از تغییر و تحولاتی که در فدراسیون رخ داد، مکاتبه ای با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا داشته ایم و میزان پیشرفت کار را با آنها به اشتراک گذاشتیم و با توجه به تعامل خوبی که با مجلس و دولت داریم ، امیدوارم که بتوانیم این مسیر را بدون مشکل ادامه دهیم.

کلید واژه ها: فدراسیونفدراسیون فوتبالاساسنامههیات رییسهعضو هیات رییسه فدراسیون فوتبالعضو هیات رییسههیات رییسه فدراسیون فوتبالفوتبالآخرین وضعیتکنفدراسیون فوتبال آسیاکنفدراسیونهیات رییسه فدراسیوناساسنامه فدراسیونکنفدراسیون فوتبالفیفابرگزاری انتخاباتعضو هیاتاحمدرضا براتیهیاتفوتبال آسیاتغییروضعیتتوضیحبراتیآخرینمجمع عمومیموردانتخاباترسمیبی اطلاعمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.