ببینید | طعنه جنحالی مدیرعامل پرسپولیس به آجرلو روی آنتن زنده
فوتبال ایران

ببینید | طعنه جنحالی مدیرعامل پرسپولیس به آجرلو روی آنتن زنده


مدیرعامل پرسپولیس در گفتگوی تلفنی با برنامه فوتبال برتر گفت: این رفتارها برای یک فرد پانزده – شانزده ساله است که دنبال فالوور می گردد.

احتمالا آجرلو تحت تأثیر فضای مجازی قرار گرفته از مدیر باشگاه بزرگی مثل استقلال این رفتار بعید است.


کلید واژه ها: مدیرعامل پرسپولیسبرنامه فوتبال برترمدیرعاملپرسپولیسمدیرگفتگوی تلفنیفوتبال برتررفتارآجرلوفضای مجازیاستقلالباشگاهبرنامهفالوورگفتگویفوتبالمجازیقراربرترآنتنزندهمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.