براتی: برای اساسنامه با فیفا و AFC مکاتبه داشتیم | عضو هیات
فوتبال ایران

براتی: برای اساسنامه با فیفا و AFC مکاتبه داشتیم | عضو هیات


عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال گفت: بنده و همکارانم در هیات رییسه مدت زیادی از اقدامات صورت گرفته در خصوص اساسنامه بی اطلاع بودیم اما اخیرا و بعد از تغییر و تحولاتی که در فدراسیون رخ داد ، – مکاتبه ای با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا داشته ایم.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازدولت بهار به نقل از ایرنا، احمدرضا براتی، عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال در خصوص آخرین وضعیت اساسنامه این فدراسیون اظهار داشت: اساسنامه جدید فدراسیون سال گذشته و قبل از برگزاری انتخابات مورد تایید رسمی و مکتوب فیفا قرار گرفت و متعاقبا در مجمع عمومی نیز به تصویب رسید.

براتی در ادامه توضیح داد: در عین حال مقرر بوده که مقررات ملی با همکاری دولت، مجلس، فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا به کیفیتی اصلاح شود که شکل حقوقی فدراسیون از حمایت کامل و بدون ابهام قوانین ملی نیز بهره مند باشد.

وی در پایان بیان داشت: من و همکارانم در هیات رییسه مدت زیادی از اقدامات صورت گرفته در خصوص اساسنامه بی اطلاع بودیم اما اخیرا و بعد از تغییر و تحولاتی که در فدراسیون رخ داد ، مکاتبه ای با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا داشته ایم و میزان پیشرفت کار را با آنها به اشتراک گذاشتیم و با توجه به تعامل خوبی که با مجلس و دولت داریم، امیدوارم که بتوانیم این مسیر را بدون مشکل ادامه دهیم.

گفتنی است فیفا در اسفندماه سال 1399 فرصتی یک ساله به فدراسیون فوتبال داده بود تا بتواند تاییدیه های لازم را برای اساسنامه فدراسیون فوتبال بگیرد.

مجلس شورای اسلامی هنوز این اساسنامه را تایید نکرده است.

کلید واژه ها: فدراسیونفدراسیون فوتبالعضو هیات رییسه فدراسیون فوتبالهیات رییسه فدراسیون فوتبالکنفدراسیون فوتبال آسیاهیات رییسههیات رییسه فدراسیونکنفدراسیون فوتبالاساسنامهعضو هیات رییسهفوتبالفوتبال آسیاکنفدراسیونهیاتفیفابرگزاری انتخاباتعضو هیاتبراتیآخرین وضعیتمجمع عمومیآسیاانتخاباتدولتبی اطلاعبهره مندبرگزاریاقداماتقوانینمقرراتهمکاریمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.