سری A| کالیاری خانه تورینو را فتح کرد | شاگردن ایوان جوریچ
فوتبال جهان

سری A| کالیاری خانه تورینو را فتح کرد | شاگردن ایوان جوریچ


شاگردن ایوان جوریچ در خانه خود مغلوب کالیاری شدند.

– در همین چارچوب از ساعت 17:35 امروز هلاس ورونا پذیرای ونتزیا است.

امشب همچنین دو دیدار دیگر برگزار می شود که بر این اساس از ساعت 20:35 اسپتزیا و رم مقابل هم صف آرایی می کنند و از ساعت 23:20 هم لاتزیو و ناپولی در دیداری حساس به مصاف هم می روند.

بازی های این هفته سری A با پنج دقیقه تأخیر در حمایت از اوکراین در برابر تهاجم نظامی روسیه به این کشور برگزار می شوند.

انتهای پیام/
کلید واژه ها: کالیاریبرگزارساعتنظامی روسیهدیدارهلاس وروناخانهاسپتزیااوکراینناپولیتورینولاتزیوونتزیاتأخیرایوانبرابرحمایتمغلوبنظامیروسیهوروناامروزدقیقهکشورحساسدیگرهفتهاساسمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.