فوتبال ایران

مدیرعامل استقلال وزیر محبوب پرسپولیسی ها را شست و پهن کرد


مدیرعامل استقلال میان صحبت هایش به مسعود سلطانی فر وزیر سابق ورزش و جوانان طعنه زد.

– ” مسعود سلطانی فر وزیر سابق ورزش و جوانان همواره از سمت طرفداران فوتبال که بیشترشان استقلالی بودند، به طرفداری از تیم پرسپولیس متهم می شد.

او اگر بارها به این موضوع پاسخ داد اما همچنان درباره این موضوع وجود دارد.

نکته جالب اینکه امروز مصطفی آجرلو مدیرعامل استقلال هم به سلطانی فر بابت همین موضوع طعنه زد.

آجرلو در بخشی از صحبت هایش در نشست با پیشکسوتان استقلال، وقتی درباره وزیر ورزش و جوانان صحبت می کرد اشتباها او را مسعود سلطانی فر خطاب کرد و بعد به تصحیح این اشتباه پرداخت و نام حمید سجادی را بر زبان آورد.

همین موضوع موجب خنده برخی از حاضران در جلسه شد که واکنش و طعنه آجرلو را به همراه داشت.

او گفت: به آن خانمی که خندید می گویم سلطانی فر برای شما کاری نکرده؛ برای دیگران می کرد اما برای شما انجام نمی دهد!
کلید واژه ها: مدیرعامل استقلالسلطانی فرمسعود سلطانی فرورزش و جواناناستقلالمسعود سلطانیسلطانیمدیرعاملموضوعجوانانوزیر ورزش و جوانانپرسپولیسوزیرمسعودآجرلواشتباهورزشپرسپولیسی هاتیم پرسپولیسمصطفی آجرلوحمید سجادیپیشکسوتانوزیر ورزشطرفدارانطرفداریفوتبالپرداختخانمیتصحیحواکنشمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.