نویدکیا به سپاهان بازگشت | محرم نویدکیا برای همراهی تیمش
فوتبال ایران

نویدکیا به سپاهان بازگشت | محرم نویدکیا برای همراهی تیمش


محرم نویدکیا برای همراهی تیمش مقابل تراکتور به تیمش ملحق شد.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازدولت بهار به نقل از ایسنا، پس از مخالفت هیات مدیره باشگاه سپاهان با جدایی محرم نویدکیا و تاکید این باشگاه بر حفظ این سرمربی، در نهایت نویدکیا تصمیمش را برگرداند و به تیمش ملحق شد.

او در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان و در حالی که کاروان تیم فوتبال سپاهان در آستانه حرکت به سمت تبریز برای تقابل مقابل تراکتور بودند، به تیمش ملحق شد.

بازگشت او با استقبال اعضای تیم سپاهان همراه شد و به این ترتیب نویدکیا روی نیمکت تیمش در بازی پیش رو قرار خواهد گرفت.

کلید واژه ها: نویدکیاسپاهانفرودگاه شهید بهشتی اصفهانمحرم نویدکیاتیم فوتبال سپاهانتراکتورفوتبال سپاهانباشگاه سپاهانبازگشتباشگاههمراهتیم فوتبالهیات مدیرهشهید بهشتیتیم سپاهانمحرمفرودگاهاستقبالهمراهیمخالفتآستانهفوتبالاصفهانکاروانمدیرهگزارشجداییتقابلتبریزنیمکتمنبع

Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.